kvot

17060

ApoB/A1 kvot

Synonymer

Apolipoproteiner

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt
ApoB/A1 kvot kan ej beställas enskilt, fås ihop med svar på ApoA1 och ApoB vid beställning ApokVny, se analys Apolipoproteiner.

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 min, 2000 g. Centrifugerat förslutet plasmagelrör förvaras i kyla 48 h Vid längre förvaring måste plasma avskiljas. Förvaras kylt.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Apo B/Apo A1 kvot

Metod

Metodtyp

kvot

NPU-Kod

NPU26906

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
 >=18 år0,28 - 0,780,33 - 1,01
Kommentar Indikation för ökad risk för hjärt-kärl sjukdom: >0.70Indikation för ökad risk för hjärt-kärl sjukdom: >0.80
Referensintervallsinformation
Flera stora studier indikerar att kvoten mellan LDL-partikelns bärarprotein, ApoB och HDL-partikelns bärarprotein, ApoA1 (ApoB/ApoA1- kvoten) är en bättre markör för ökad risk för hjärt-kärl sjukdom än andra lipidmarkörer. Kvoten ökar då man har många LDL partiklar samt få HDL partiklar i blodet, en kombination som är kopplad till hög risk för hjärt-kärl sjukdom. Det är ännu osäkert om ApoB/ApoA1 kvoten kan användas som behandlingsmål. För ytterligare information se KemiNytt nr.2 2010 (www.kliniskkemi.se)
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-11-07
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.