APT-tid (Aktiverad partiell tromboplastintid)

16217

APT-tid (Aktiverad partiell tromboplastintid)

Synonymer

APTT

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Na-citrat 0,11 M (9 delar blod och 1 del citrat) fullvolyms vakuumrör som drar 2,7 mL.

Provtagning

Venöst
På patienter som behandlas med ofraktionerat heparin ska analysen APTTOFH beställas och inom 30 minuter lämnas för omhändertagande på laboratoriet. APTTOFH skall analyseras inom 1 h. Observera att prover tagna på heparinbehandlade patienter för analys av APTT inte får skickas med rörpost. För övriga APTT gäller analys inom 4 h.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.
Centrifugeras vid 2000 g i 20 min.
Analyseras inom 4 h.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 1h för patienter som behandlas med ofrakt.heparin alternativt 4h för övriga skall provet centrifugeras före transport. Plasma avskiljes och fryses i -20 ºC. Provet skickas fryst till laboratoriet.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett Vid utredning Klinisk kemi 3a Koagulation med anvisningar

Remissord

P-APT-tid

Metod

Metodtyp

Tidmätning

Storhet

Tid

Enhet

s

NPU-Kod

NPU01682

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 2 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <11 dÅldersberoende
 11 d - <18 år24 - 32

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år24 - 32

Bakgrund

APT-tid är ett screeningtest för att mäta aktiviteten av koagulationsfaktorerna i det s.k. intrinsic systemet eller kontaktaktiveringssystemet; här ingår koagulationsfaktorerna faktor XII, pre-kallikrein, kininogen, faktorerna XI, IX, VIII, protrombin och fibrinogen men i testet ingår också faktorerna V och X.
Förlängd APT-tid kan bero på bla: brist på någon av de ingående koagulationsfaktorerna, observera dock att normal APT-tid inte med säkerhet utesluter en mild hemofili. Antikroppar mot någon av de ingående koagulationsfaktorerna kan också ge förlängd APT-tid. Närvaro av lupus antikoagulans ger oftast förlängd APT-tid. Waran behandling kan ge förlängd APT-tid.
Metoden används också vid kontroll av behandling med ofraktionerat heparin, för vår metod gäller terapeutiska intervallet 70-100 s.
Indikation: Globalt test för kontroll av aktiviteten av koagulationsfaktorerna i intrinsic-systemet samt faktor V och faktor X. Kontroll av behandling med ofraktionerat heparin.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-09-07
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.