Cerebrospinalvätska/likvor

16964

Aminosyror grupp, Cerebrospinalvätska, LCMSMS

Synonymer

Aminosyror \ aminogram \ Alanin \ Allo-isoleucin \ Arginin \ Argininosuccinat \ ASA anhydrid x \ ASA anhydrid y \ ASA anhydrid z \ Asparagin \ Aspartat \ Aspartylglukosamin \ Beta-alanin \ Citrullin \ Fenylalanin \ Formimino-glutaminsyra \ Gamma-aminosmörsyra \ Glutamin \ Glutaminsyra \ Glycin \ Histidin \ Homocitrullin \ Homokarnosin \ Isoleucin \ Leucin \ Lysin \ Metionin \ Ornitin \ Oxiderat glutation \ Prolin \ Reducerat glutation \ Serin \ Sulfocystein \ Taurin \ Threonin \ Tryptofan \ Tyrosin \ Valin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Cerebrospinalvätska/likvor

Rör el. motsv

Sterilt glasrör eller plastkärl utan tillsatser.

Provtagning

 
Samtidigt tas prov för P-Aminosyror.

Minsta analysvolym är 150 µL.

För korrekt medicinsk bedömning ska anamnes och aktuell medicinering anges på remissen. Remissen kan hämtas på hemsidan www.sahlgrenska.se

Vid akuta prover kontakta lab, tel 031-3424077. Märk rör och remiss tydligt och uppmärksamma personal på provinlämning lab att det är ett akutprov.

Normalt utförs analysen 2 gånger per vecka. Förväntad svarstid är 1-2 veckor.

Hantering

Likvor ska centrifugeras inom 30 min efter provtagning för att förhindra hemolys in vitro. Förvaras kylt. Vid förvaring över 24 h fryses provet.

Transport

Transporteras helst kylt om provet når laboratoriet inom 24 h. Transporteras fryst om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h.

Remiss

Remiss

Remissord

Aminosyror, Csv

Metod

Metodtyp

LC-MS-MS

NPU-Kod

NPU09013

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 2 veckor efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Åldersberoende.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-01-25
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.