B1

734

Transketolas EC 2.2.1.1

Synonymer

B1 \ Vitamin B1 \ Tiamin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Erytrocyter

Rör el. motsv

5 mL heparinrör. OBS! ej gelrör.

Provtagning

Venblod
Provtagning måndag till torsdag. Provet skall ej centrifugeras. Provet skall transporteras kylt: lägg blodröret skyddat i t.ex. en hylsa. Skicka frysklamp och hylsa i ett vadderat kuvert, men observera att blodröret inte får ligga dikt an mot frysklampen då blodet ej får frysa. Skicka med post express. Minsta provmängd 3mL blod. Svarstid på analysen är 4 veckor.

Transport

Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 1 dygn.

Remiss

Remissord

Erc-Transketolas

Metod

Metodtyp

Fotometri, synligt ljus

Storhet

Katalytisk aktivitetskoncentration

Enhet

nkat/g Hb

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 1 månad efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  >5,5
Referensintervallsinformation
Stimulering med tiaminpyrofosfat <18%.

Bakgrund

Transketolas som ingår i pentosfosfatshunten är ett
tiaminpyrofosfatberoende enzym. Tiaminbrist (vitamin B1 brist) leder
till sänkt transketolasaktivitet. Analys av transketolasaktiviteten, före
och efter in vitro-stimulering med tiaminpyrofosfat, används i
utredningen av tiaminbrist. Tiaminbrist är sekundär till malnutrition
och är ofta kopplad till hög alkoholkonsumtion.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-05-23
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.