Serum

16094

Kobalaminer

Synonymer

B12

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör, 5 mL

Provtagning

Venöst

Hantering

Provröret vänds 10 ggr (fram och åter) direkt efter provtagningen. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Centrifugerat förslutet gelrör kan förvaras i kyla 24 h. Vid längre förvaring måste serum hällas av och frysas.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 2 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-B12

Metod

Metodtyp

Immunkemi ECL

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

pmol/L

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  140 - 500

Bakgrund

Brist på B12 uppkommer framför allt vid malabsorption, mer sällan vid malnutrition. Orsaker kan vara:
Kronisk atrofisk corpusgastrit (ca 90% av fallen), H. pylori-associerad eller autoimmun.
Genomgången ventrikelresektion/gastric bypass utan profylaktisk B12-behandling.
Obehandlad celiaki.
Sjukdomar i terminala ileum (Mb Crohn, operation av annan orsak).
Bakteriell överväxt i magsäck eller tunntarm (komplikation till achlorhydri).
Veganism (dock inte laktovegetarianer som äter mejeriprodukter och ägg).
Barn till laktovegetariska mödrar under amningsfasen.
Långtidsbehandling med läkemedel såsom protonpumpshämmare och metformin. Metforminbehandlade patienter bör kontrollera S-B12/Hcy vartannat år.
Binnikemask.
Lustgasnarkos kan ge akuta bristsymtom hos patienter med nedsatta B12-depåer. Kroniskt lustgas-missbruk ger B12-bristorsakade neuropatier.
Flera orsaker kan samverka.
Normal graviditet innebär fysiologisk sänkning av S-B12, måttlig höjning av S-MMA samt lägre S-Hcy.

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.