BAT-läkemedel

16199

Basofilaktiveringstest - läkemedel

Synonymer

BAT-läkemedel

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

Heparinrör

Provtagning

 
Analyseras vardagar. Ska förbeställas genom telefonkontakt med immunbrist/transplantation tel 031-3424703. Annars finns en risk att analysen inte kan utföras. 3 ml heparinblod/läkemedel. Läkemedel ska skickas med provet.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport. Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning

Transport

Laboratoriet tillhanda 24 timmar efter provtagning

Remiss

Remissord

Basofilaktiveringstest - läkemedel

Metod

Metodtyp

Flödescytometri

Storhet

Aktivitet

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 2 arbetsdagar

Referensvärden

Ej påvisat

Bakgrund

Testet är indikerat för undersökning av IgE-förmedlade reaktioner mot läkemedel eller av ”pseudoallergiska” reaktioner. Testet begärs:
1. Om läkemedlet är känt för att ge falska positiva resultat i hudtest.
2. Om det finns obalans mellan patientens sjukhistoria och sIgE-mätning eller hudtest.
3. Om symtomen i patientens sjukhistoria tyder på att hudtestning kan resultera i ett systemiskt svar.
4. Innan man överväger en provokation för att identifiera orsakande läkemedel.

Samma metod (BAT) kan användas även för diagnos av kronisk autoimmun urtikaria (KAU). I det här fallet stimuleras basofiler från blodgivare med patientens serum som eventuellt innehåller IgG anti-IgE eller IgG anti-FceRI.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-03-08
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46