BCR-ABL1 mutationsanalys

13329

BCR-ABL1 mutationsanalys

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

Vakuumrör K2-EDTA eller Na-EDTA

Provtagning

10 mL venblod eller 0,5-1 mL benmärgsaspirat blandas väl
Undvik provtagning dag före helg. Vid frågor kontakta Genanalys 031 3427891

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Förvaras kylt. Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet. I rumstemperatur

Transport

Transporteras snarast till Laboratoriet för Klinisk Kemi

Remiss

Remissord

BCR-ABL1 mutation

Metod

Metodtyp

PCR och sekvenseringsanalys

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) som initialt svarat bra på behandling med tyrosinkinashämmare (TKI) kan utveckla en läkemedelsresistens som ger stigande nivåer av BCR/ABL1-transkript. Analysen undersöker förekomst av förvärvade mutationer inom ABL1-genens kinasdomän med Sangersekvensering. Resultatet kan ge vägledning för fortsatt terapival.
Indikationer för analys: Otillräcklig effekt av tyrosinkinashämmare vid kronisk myeloisk leukemi och akut lymfatisk leukemi med BCR-ABL1.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.