Benmärg

15301

BCR-ABL1, t(9;22), (p210), Benmärg; Kvantitativ RT-PCR

Synonymer

BCR-ABL1, t(9;22), (p210) kvantitativ PCR

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Benmärg

Rör el. motsv

Vakuumrör K2-EDTA eller K3-EDTA

Provtagning

0,5-1 mL benmärgsaspirat blandas väl
Undvik provtagning dag före helg. Vid frågor kontakta Genanalys 031-3427891.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Förvaras kylt. Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet. I rumstemperatur

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 24 h

Remiss

Remissord

BCRABL1 p210 benmärg

Metod

Metodtyp

Kvantitativ RT-PCR

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Analysen mäter förekomst av BCR-ABL1 p210 fusionstranskript som ses vid translokation t(9;22)(q34;q11). Resultatet anges som en kvot mellan mängd BCR-ABL1-transkript och mängd ABL1-transkript (referensgen). Metoden kan användas för att detektera förekomst av BCR-ABL1 fusionstranskript samt mäta förändring av BCR-ABL1/ABL1-kvoten över tid hos en och samma patient.
Under behandling av kronisk myeloisk leukemi (KML) baseras rekommendationer på BCR-ABL1-nivåer enligt internationella skalan (IS), vilken är ett sätt att normalisera BCR-ABL1/ABL1-kvoten mellan olika laboratorier. Värde för BCR-ABL1 enligt IS (BCR-ABL1 p210 IS) svaras ut tillsammans med BCR/ABL1-kvot i de fall där BCR-ABL1 p210 IS är under eller lika med 10%. Major molecular response (MMR) vid KML definieras som BCR-ABL1 p210 IS < 0,1%. Molecular response 4 (MR4) = BCR-ABL1 p210 IS < 0,01% eller icke-detekterbart BCR-ABL1 med ABL1 > 10 000 kopior, MR4,5 = BCR-ABL1 p210 IS < 0,0032% eller icke-detekterbart BCR-ABL1 med ABL1 > 32 000 kopior, MR5 = BCR-ABL1 p210 IS < 0,001% eller icke-detekterbart BCR-ABL1 med ABL1 > 100 000 kopior. För rekommendationer vid KML, se http://www.sfhem.se/riktlinjer.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-10-26
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.