Benmärg, histopatologisk diagnostik

Benmärg, histopatologisk diagnostik


Välj system (blod, serum, urin osv.) för vidare information.

Benmärg
Vävnad/Biopsi