Saliv

16692

Drogpaket i saliv

Synonymer

Akrylfentanyl \ Alprazolam \ Amfetamin \ Bensoylekgonin \ Bensodiazepiner \ Bromazepam \ Buprenorfin \ Centralstimulerande aminer \ Cannabis \ Cyklopropylfentanyl \ Diazepam \ Ecstacy \ Efedrin \ Etylfenidat \ Etizolam \ Etylmorfin \ Fentanyl \ Fencyklidin \ Flubromazepam \ Flubromazolam \ Furanylfentanyl \ Heroinmetabolit \ Gabapentin \ Hydrokodon \ Heroin \ Hydromorfon \ Karfentanil \ Katinon \ Khat \ Ketamin \ Ketobemidon \ Klofedron (3-CMC) \ Klonazolam \ 4-Klormetkatinon \ Kodein \ Kokain \ Kokainmetaboliter \ Kratom \ Lorazepam \ LSD \ Loperamid \ MDA (Ecstacy) \ MDMA (Ecstacy) \ MDPV \ Mefedron \ Metadon \ Metamfetamin \ Metylfenidat \ Metylon \ Midazolam \ Mitragynin \ Modafinil \ 6-Monoacetylmorfin \ Morfin \ N-etylnorhexedron \ Nordiazepam \ Opiater \ Oxazepam \ Oxikodon \ Oximorfon \ N-Etylpentedron \ Pregabalin \ alfa-PVP \ Ritalinsyra \ Tapentadol \ Temazepam \ Tianeptin \ Tramadol \ THC \ Zolpidem \ Zopiklon \ Drog \ Droganalys \ Drogtest \ Missbruksanalys \ Missbruksprov \ Metorfan \ O-desmetyltramadol \ alfa-P(i)HP \ a-D2PV \ 3F/4F-alfa-P(i)HP \ 4-metyl-alfa-P(i)HP \ Eutylon \ Isohexedron \ MDPEP \ MDPHiP \ 1-Fenyletylamin \ Flualprazolam \ Isotonitazen \ 2C-B \ Fencyklidin (PCP) \ 4F-ABINACA \ 4F-MDMB-BINACA \ MDMB-4en-PINACA \ Metedron \ 6-Acetylmorfin (6-MAM) \ Flunitrazepam \ Klonazepam \ Nitrazepam

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Saliv

Rör el. motsv

Saliv-bägare från Greiner Bio-One (Art.nr 881210) Saliv-extraktionsrör 4 ml från Greiner Bio-One (Art.nr 881112) Saliv-överföringsrör 3,5 ml från Greiner Bio-One (Art.nr 881117)

Provtagning

För provtagningsanvisningar se bifogat dokument under Bakgrund
Observera att analys endast utförs på prov tagna med angivet provtagningskit.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt. Skickas inom 24 timmar. Annars förvaras i 4 °C.

Remiss

Remissord

Drogpaket i saliv

Metod

Metodtyp

LC-HRMS

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Sjukvårdens droganalyser används främst inom missbruksvård och psykiatri för diagnostik och behandlingsuppföljning vid beroende- och missbrukstillstånd samt för att bedöma drogfrihet vid behandling med narkotikaklassade läkemedel. Även inom somatiken används droganalys, t ex vid akuta förgiftningsfall eller för bedömning av drogfrihet inför organtransplantation.

Drogpaket i saliv är en multianalys som i samma prov spårar ca 80 klassiska droger, missbruksläkemedel och designerdroger. För komplett analyslista, se listade droger överst på sidan. Analysen uppfyller sjukvårdens krav på drogverifikation och har mycket hög säkerhet då den baseras på vätskekromatografi kopplad till högupplösande masspektrometri (LC-HRMS). Resultaten är kvalitativa (positivt/negativt) och är avsedda för hälso- och sjukvård, socialtjänst och jämförbara vårdande verksamheter, men inte för arbetsplatstester eller forensiska prover.

Tidsfönstret för detektion i saliv är några dagar upp till en vecka för de flesta droger; tydliga undantag är:
- Cannabis (THC) har detektionstid på ca 1 dygn.
- Mitragynin (kratom), kokain och diazepam kan i vissa fall detekteras i flera veckor.

Länk till provtagningsanvisning:
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-06-13
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.