Bilirubin, Konjugerat ( direkt )

17460

Bilirubin, konjugerat

Synonymer

Bilirubin, Konjugerat ( direkt ) \ Direktreagerande bilirubin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

 
Provröret skyddas från ljus/solljus med hjälp av till exempel aluminiumfolie.
Analyseras på SU/Östra, NÄL och Borås.

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Provet centrifugeras vid 2800g i 7 min. Max acceleration samt medelinbromsning (motsvara broms 5 på Hettich Rotana) Centrifugerat förslutet plasmagelrör förvaras i kyla 48 h. Vid längre förvaring måste plasma avskiljas. Förvaras kylt. Skyddas för ljus.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Bilirubin, konj

Metod

Metodtyp

Fotometri Alinity

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU01368

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 2 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <31 dSaknas
 31 d - <18 år<6,9

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år<6,9
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-02-26
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.