Plasma

17459

Bilirubin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

 
Bilirubin uppvisar en dygnsvariation med lägst värden (ca hälften) på eftermiddagen. Vid hyperbilirubinemi är dygnsvariationen utan betydelse. Provtagningskärl för vätskor: Drän urinprovtagningsrör 7 mL med snabel Pleura 7 mL rör med K2-EDTA. K2-EDTA röret fylls till halva fyllnadsgraden

Hantering

Provröret vänds 10 ggr (fram och åter) direkt efter provtagningen. Centrifugeras vid 2800g i 7 min Max acceleration samt medelinbromsning (motsvara broms 5 på Hettich Rotana) Skyddas för ljus

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet 4 h skall provet centrifugeras före transport. Skyddas för ljus.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Bilirubin

Metod

Metodtyp

Fotometri Alinity

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU01370

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1,5 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <6 dsaknas
 6 d - <18 år5 - 25

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år5 - 25
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-04-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.