Blåssköljvätska Cytologi

16637

Blåssköljvätska Cytologi

Synonymer

Cytologi, Blåssköljvätska

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Celler

Rör el. motsv

100 ml plastflaska (blåssköljvätska, urin exsudat, buksköljvätska samt cystvätska)

Provtagning

Skölj blåsan med 100 - 200 ml 0,9%-ig koksaltlösning (OBS! Ej sur spolvätska typ Cytosol).

Fixering

Fixering görs med lika delar provvätska och 50-procentig etanol

Transport

Prov kan sändas med vanlig post, intern eller extern. Till Laboratoriet för klinisk patologis provinlämning

Remiss

Remiss

Cytologi allmän remiss

Remissord

Blåssköljvätska Cytologi

Metod

Metodtyp

Blåssköljvätska

Ackrediterad

Nej
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-19
Klinisk Patologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Sekretariat 031 - 342 12 02
Obduktionsavd 031 – 342 14 39