Blodgruppering

13477

Blodgruppering

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

1 EDTA-rör 6 mL små barn: 1 EDTA-rör 3 mL

Provtagning

Remiss och rör ska vara ifyllda med patientens personnummer, efternamn och förnamn, provtagningsdatum, diagnos, uppgifter om tidigare transfusioner och graviditet samt ev. operations- eller transfusionsdatum. Vid pågående graviditet ska även aktuell graviditetsvecka, beräknad partus samt eventuell given Rh-profylax anges på remissen. För ytterligare information se ”Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin”. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrift SOSFS 2009:29 "Transfusion av blodkomponenter", t.ex remiss som saknar provtagarens namnunderskrift, undersöks ej.
Provtagningsanvisningar och information transfusionsmedicin

I undantagsfall, t.ex prematura spädbarn, accepteras ett fullt microtainerrör, 0,5 mL (översta strecket). Om prover ändå tas i microtainerrör på barn äldre än 6 månader, utförs en akut blodgruppering (endast erytrocytgruppering utan plasmagruppering och utan screening för irreguljära erytrocytantikroppar). Akutgrupperingen är endast giltig i 3 månader. Därefter är blodgruppen inte synlig i vårt labdatasystem och inte heller i InterInfo. Vid behov av blodgruppering måste en ny tas vid nästa vårdtillfälle. Vid frågor kontakta Transfusionsmedicin SU/S 031-3421191, 3421748 eller Transfusionsmedicin SU/Ö 031-3434983.

Hantering

Provet får inte vara äldre än 5 dygn vid analysens utförande.

Remiss

Remissord

Blodgruppering

Metod

Metodtyp

Direkt- och indirekt agglutination

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

"Urakut": 10-20 minuter efter ankomst till laboratoriet Akut: 1,5 timmar efter ankomst till laboratoriet Ej akut: 4 timmar efter ankomst till laboratoriet
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-11-06
Transfusionsmedicin:
Postadress:
Transfusionsmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vita stråket 13
413 45 Göteborg

Transfusionsmedicinska analyser: telefonnummer Sahlgrenska 031-3421748, telefonnummer Östra 031-3434983

Vävnadstypningslab (t.ex transplantationsutredningar) telefonnummer 031-3421746.