BRAF (7q34)

16173

BRAF (7q34) FISH

Synonymer

BRAF (7q34)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Celler

Rör el. motsv

 

Provtagning

Snittpreparat från patologlaboratoriet Cytospinpreparat

Hantering

Förvaras i rumstemperatur.

Transport

I preparataskar i rumstemperatur

Remiss

Remissord

BRAF (7q34) FISH

Metod

Metodtyp

Fluorescense in situ Hybridisering (FISH)

Storhet

Rearrangerat DNA

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Analys av BRAF (7q34) med med Fluorescence in situ Hybridisering (FISH), används i som stöd i diagnostiken avseende tumörer i centrala nervsystemet, t.ex. pleomorft xantoastrocytom, pilocytärt astrocytom, diffust astrocytom och gangliogliom. Dessa tumörer kan vara svåra att diagnostisera, med hänsyn på provets storlek, enbart på morfologisk/immunhistokemisk grund och FISH-analys kan därmed bidra med ytterligare information som används i ett integrerat utlåtande.
Analysen beställs via Klinisk molekylär patologi. Analysresultatet sätts samman med morfologisk bedömning på Klinisk Patologi och Genetik.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.