C-peptid

17020

C-peptid

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst För bedömning av referensintervall måste fasteprov tas. Tidpunkten för provtagning bör vara kl 08-10
Provet bör tas mellan kl. 08-10. Hållbarhet ocentrifugerat helblod: 6h Hållbarhet och förvaring efter centrifugering: 24 h i 15 - 30 ºC, 2 dagar i 4 - 8ºC, 3 månader i -20 ºC. Provet får endast frysas en gång. Rör som förvaras > 8 timmar ska vara avpipetterade. Analyseras på NÄL och SU/Östra.

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet centrifugeras efter provtagningen. Centrifugeras vid 2800g i 7 min Max acceleration samt medelinbromsning (motsvara broms 5 på Hettich Rotana). Skall centrifugeras omedelbart eller senast inom 6 h. Centrifugerat förslutet gelrör kan förvaras i kyla. Vid längre förvaring måste plasma avskiljas.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

fP-C-peptid

Metod

Metodtyp

Immunokemisk CMIA

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

NPU04149

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 2 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  0,26 - 1,73
KommentarRef.intervallet gäller fastande, icke diabetiker i alla åldrar.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-05-26
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.