C1Q ak, C1q-ak, Autoantikropp mot komplementfaktor 1q (C1q), Anti-C1q

13486

C1q antikroppar

Synonymer

C1Q ak, C1q-ak, Autoantikropp mot komplementfaktor 1q (C1q), Anti-C1q

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör

Provtagning

 
Även plasma och kapillärblod kan analyseras.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

C1q antikroppar

Metod

Metodtyp

ELISA/Alegria

Storhet

Masskoncentration

NPU-Kod

27408

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 vecka

Referensvärden

< 17 Enheter/mL

Bakgrund

Komplementsystemet förstärker antikropparnas funktion och bidrar till bakterieavdödning. Den klassiska vägen aktiveras av immunkomplex. C1q binder då in C1r och C1s, vilket sätter igång en kaskad där C2 och C4 bildar ett komplex som klyver C3.
Autoantikroppar mot C1q känner bara igen förändrat C1q och reagerar inte med nativt C1q i cirkulationen.
C1q-antikroppar har framför allt studerats vid SLE och vid det s.k. hypokomplementemetiska urtikaria-vaskulitsyndromet (HUVS). Vid SLE är förekomst av a-C1q förenat med svår sjukdom och framför allt med njurengagemang. De högsta halterna påträffas i samband med sjukdomsskov, då halten av C1q samtidigt är låg. Antkropparna minskar vanligen snabbt i koncentration som svar på behandling. Nästan 100 % av alla SLE-patienter med njurengagemang har anti-C1q. Frekvensen är ca 50 % vid svår SLE utan
njurengagemang. Anti-C1q är ett ovanligt fynd vid lindrig SLE.
Vid HUVS finner man anti-C1q hos nära 100 % av patienterna. Förloppet utmärks nästan alltid av att anti-C1q och låg C1q-halt kvarstår under lång tid. Anti-C1q har också rapporterats vid membranproliferativ glomerulonefrit och reumatoidartirit med vaskulit. Vid SLE uppträder anti-C1q oftast i kombination med anti-dsDNA.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-05-18
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46