Urin

14959

Kadmium

Synonymer

Cadmium \ Cd

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

VACUETTE Z Urine No Additive, greiner bio-one(Hettich)

Provtagning

6 mL från morgonurin vid arbetsveckans slut.
Höga koncentrationer av gadolinium och jod är kända för att interferera med många metallanalyser. Om patienten har behandlats med gadolinium- eller jodinnehållande kontrastvätskor skall prov inte tas de följande 96 timmarna.

Hantering

Förvaras kylt.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett alternativt Klinisk kemi 10 Metall- och spårämnesanalyser

Remissord

U-Kadmium

Metod

Metodtyp

ICP-MS

Storhet

Substanskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

NPU01426

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
<2 µmol/mol kreatintin
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.