Benmärg

15592

CBFB-MYH11 inv(16), Benmärg; Kvantitativ PCR

Synonymer

CBFB-MYH11, inv(16) kvantitativ PCR

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Benmärg

Rör el. motsv

Vakuumrör K2-EDTA K3-EDTA PAXgene BoneMarrow RNA Tube från PreAnalytix (art.nr 764114)

Provtagning

0,5-1 mL benmärgsaspirat blandas väl
Undvik provtagning dag före helg. Vid frågor kontakta Genanalys 031-3427891.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Förvaras kylt. Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet. I rumstemperatur

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 24 h

Remiss

Remissord

CBFB-MYH11, inv(16)

Metod

Metodtyp

Kvantitativ RT-PCR

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Analysen mäter förekomst av CBFB-MYH11 fusionstranskript som ses vid akut myeloisk leukemi med inversion 16, inv(16)(p13;q22), eller translokation t(16;16)(p13.1;q22). Resultatet anges som en kvot mellan mängd CBFB-MYH11 transkript och mängd ABL1 transkript (referensgen) uttryckt i %. Metoden kan användas för att detektera förekomst av CBFB-MYH11 fusionstranskript samt mäta en förändring av CBFB-MYH11/ABL1-kvoten över tid hos en och samma patient. Metoden kan användas för analys av minimal residual disease (MRD) samt tidig upptäckt av återfall.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-10-26
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.