Leukocyter

15595

CBFB-MYH11 inv(16), Leukocyter; Kvantitativ PCR

Synonymer

CBFB-MYH11, inv(16) kvantitativ PCR

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

Koniskt plaströr

Provtagning

 
Undvik provtagning dag före helg. Vid frågor kontakta Genanalys 031-3427891.

Hantering

Förvaras kylt. Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet. I rumstemperatur

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 24 h

Remiss

Remissord

CBFB-MYH11, inv(16)

Metod

Metodtyp

Kvantitativ RT-PCR

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Analysen mäter förekomst av CBFB-MYH11 fusionstranskript som ses vid inversion 16, inv(16)(p13;q22). Resultatet anges som en kvot mellan mängd CBFB-MYH11 transkript och mängd ABL1 transkript (referensgen). Metoden kan användas för att detektera förekomst av CBFB-MYH11 fusionstranskript samt mäta en förändring av CBFB-MYH11/ABL1-kvoten över tid hos en och samma patient.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.