CDsens

13568

Basofilaktiveringstest

Synonymer

CDsens \ BAT

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

Heparinrör

Provtagning

 
Analyseras vardagar. Ska förbeställas genom telefonkontakt med immunbrist/transplantation tel 031-3424703. Annars finns en risk att analysen inte kan utföras. 3 mL heparinblod/allergen. Max 3 allergener/analystillfälle.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport. Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning

Transport

Laboratoriet tillhanda 24 timmar efter provtagning

Remiss

Remissord

Basofilaktiveringstest

Metod

Metodtyp

Flödescytometri

Storhet

Aktivitet

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 2 arbetsdagar

Referensvärden

Förväntat resultat för en icke-allergisk person: Ej påvisat.

Bakgrund

Allergidiagnostik bygger på en utförlig anamnes, mätning av allergenspecifikt IgE, hudtest och allergenprovokation. BAT är ett komplement till detta som kan vara värdefullt vid utredning av oklara fall eller för att följa patienter under anti-IgE eller hyposensbehandling.

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-03-08
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46