Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
16178

Cefotaxim

Synonymer

Claforan

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

K2-EDTA 5 mL

Provtagning

EDTA-blod
Analyten är instabil i rumstemperatur och provet ska därför förvaras kylt eller fryst om det inte kan lämnas till laboratoriet omgående. _________________________________________________________________ Under sommaren, V.28 - V.31, kontakta lab på telefonnummer 031-3421612 vid analys av P-Betalaktamer. _________________________________________________________________

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Kylcentrifugeras vid 4 °C plasman avskiljes och förvaras omgående kylt. Hållbart 2 dygn i kyla annars fryses provet.

Transport

Provet ska vara laboratoriet tillhanda provtagningsdagen annars centrifugeras provet plasma avskiljes och förvaras i kyla. Transporteras kylt eller fryst.

Remiss

Remiss

Remissord

P-Cefotaxim

Metod

Metodtyp

LC-MS-MS

Storhet

Masskoncentration

Enhet

µg/mL

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Analysen är i första hand indicerad vid avvikande farmakokinetik, såsom i intensivvårdssituationer, där empirisk dosering kan ge upp till 500-faldig variation i koncentration av ß-laktamer. Humandata är begränsade varför etablerat terapeutiskt intervall saknas. Utifrån ß-laktamernas tidsberoende bakteriedödande aktivitet och obetydliga post-antibiotikaeffekt rekommenderas oftast att den fria (icke proteinbundna) koncentrationen av läkemedlet under hela behandlingstiden bör ligga > MIC, vilket praktiskt innebär att utsvarat dalvärde (prov taget omedelbart före nästa dos) multiplicerat med fri fraktion (0,6) bör överstiga aktuellt MIC-värde. Data indikerar att mest effektiv bakterieavdödning sker vid större än 4 x MIC, och fri koncentration på denna nivå > 50 % av behandlingstiden har föreslagits. Normalt uppfylls detta vid dalvärde > MIC (vid dosering högst 4 gånger per dygn), men vid förlängd halveringstid (nedsatt njurfunktion) eller förlängd infusionstid (avslut < 2 h före nästa infusionsstart) kan provtagning efter halva doseringsintervallet (mitt emellan två infusionsstarter) med sikte på fri koncentration större än 4 x MIC vara mer adekvat än mätning av dalvärde. Några författare förordar fri koncentration större än 4 x MIC under hela behandlingstiden (dvs som dalvärde) för ß-laktamer, för att säkerställa behandlingseffekt i isolerade compartments och vid cirkulationssvikt. I dessa fall rekommenderas vanligen förlängd infusionstid för att undvika extrema toppvärden. Omvänt finns data som indikerar adekvat behandlingseffekt vid endast 50-70 % av behandlingstiden > MIC för ß-laktamer, varför detta torde kunna övervägas vid förhöjd biverkningsrisk (t ex höga MIC-värden, förhöjd kramprisk). Etablerade gränser för toxicitet saknas; vid några centra har dalvärde > (5-)10 x MIC använts som kriterium för dosreduktion.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-03-17
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-06-03 09:31