Benmärg skörd

14322

Celler, CD34-positiva

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Benmärg skörd

Rör el. motsv

Rör utan tillsats

Provtagning

0,5-1 mL Benmärgsskörd
Lämnas direkt till FACS-lab.

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Hållbart 24 h. Provet skall ej centrifugeras eller frysas.

Transport

Transporteras i rumstemperatur

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

Benmsk-Celler(CD34+)

Metod

Metodtyp

Flödescytometrisk immunofluorescens, beräkning

Storhet

Antalskoncentration

Enhet

x10^6/L

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 2 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Bakgrund

Hematopoetiska stamceller finns i benmärg, navelsträngsblod och i mindre mängd i perifert blod. Dessa celler kan insamlas för transplantationsändamål. Inför en transplantation behöver det insamlade cellmaterialet testas för sitt innehåll av stamceller. Stamceller kan definieras som celler med uttryck av ytmarkören CD34, s.k. CD34+ celler. I analysen bestäms antalskoncentrationen av viabla CD34+ celler. Analysen utförs enligt riktlinjer från International Society of Hematotherapy and Graft Engineering (ISHAGE).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-01-28
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.