Cerebrospinalvätska

892

Celler, leukemitypning

Synonymer

Immunofenotyp \ Likvor \ cerebrospinalvätska

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Cerebrospinalvätska

Rör el. motsv

Transfixrör

Provtagning

5 mL i Transfixrör

Prov ska tas i TRANSFIX (5 mL likvor). Undantag: Om lymfomfrågeställning och provet ankommer laboratoriet INOM 2H OCH FÖRE kl 14 SAMMA DAG kan provet tas i RÖR UTAN TILLSATS (10 mL likvor). (TRANSFIX-rör anskaffas via Marknadsplatsen (Artikel Nordic Biosite TF-CSF-5-25 eller TF-CSF-5-50).

Proverna ska skickas till laboratoriet snarast efter provtagning. Prov ska vara laboratoriet tillhanda senast kl 14:00 måndag-torsdag, fredagar samt dag innan röd dag senast kl 12:00. Kontakta laboratoriet vid akuta frågeställningar innan provtagning på telefon (031-3424090). Om provtagning på jourtid är nödvändig skall laboratoriets jourläkare kontaktas först.

SVARSTID: Se nedan eller enligt vårdprogram. Akut bedömning efter förfrågan på remiss.

Hantering

Provet skall ej centrifugeras eller frysas.

Transport

Transporteras i rumstemperatur

Remiss

Remissord

Csv-Immunofenotyp

Metod

Metodtyp

Flödescytometrisk immunofluorescens

Storhet

Relativ koncentration

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 10 dagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Bakgrund

Analysen avser förekomst av lymfom- eller leukemiceller i likvor. Analysen är riktad, varför ifyllande av remissinformation inklusive frågeställning är av stor vikt vid beställning. Med fluorescerande antikroppar riktade mot cellspecifika antigen och analys med flödescytometri kan cellfördelningen i likvor undersökas. Normalt utgörs de få celler som finns i likvor av T-lymfocyter. Analysen bör ses som ett komplement till cellräkning och cytologi av likvor. Analysen utförs vid misstanke om CNS-lymfom samt vid konstaterad akut leukemi vid frågeställning leukemiceller i likvor.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-03-15
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.