Cerebrospinalvätska/likvor

248

Csv-Celler manuell

Synonymer

Celler, Likvor ; Antal

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Cerebrospinalvätska/likvor

Rör el. motsv

Polypropen ("polypropylen") 10 mL eller 12 mL.

Provtagning

Lumbalpunktion minst 10 mL tappas i ett rör (barn <16 år 3 ml). vid stickblödning kasseras den första ml.>
Csv-Celler ska räknas inom 1 h efter provtagning.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Därefter kan likvor fraktioneras för analys på andra laboratorier.

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 30 min,

Remiss

Remiss

Remiss 7 Klinisk kemi, Likvoranalyser alternativt Beställningsetikett.

Remissord

Csv-Celler manuell

Metod

Metodtyp

 

Ackrediterad

Nej
 

Ingående analyser

Csv-Leukocyter, mono
Csv-Leukocyter, poly
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.