Borstcytologi

16642

Borstcytologi, metod ThinPrep (TP

Synonymer

Cellprovtagning \ Specialprover, cytologisk diagnostik \ Thinprep

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Celler

Rör el. motsv

Burk för vätskebaserad cytologi, 20 ml Thinprep

Provtagning

1. Ha en vätskebaserad cytologiburk (TP-burk) i beredskap. Märk burken med patient-id. Öppna locket. 2. Så fort borstningen är klar tas provet omedelbart om hand. 3. Rotera borsten minst 10 ggr i burken med fixeringsvätskan, samt pressa den mot burkens innerväggar. I nödfall kan borsten klippas av i burken, efter roteringen. 4. Skaka burken bestämt några sekunder med stängt lock. 5. Spola slangen med några droppar koksalt, ner i burken. 6. Notera på remissen antal borstningar.
Borstprover måste hanteras snabbt. Första minuten är avgörande för ett adekvat prov, om cellerna fastnar i borsten eller inte. Därför är det viktigt att borsten inte torkar utan hanteras omgående.

Fixering

Provet fixeras i Cytolyt, den metanolbaserade lösningen som finns i TP-burkarna.

Transport

Prov kan sändas med vanlig post, intern eller extern.

Remiss

Remiss

Cytologi allmän remiss

Remissord

Borstcytologi, metod ThinPrep (TP

Metod

Metodtyp

Borstcytologi

Ackrediterad

Nej
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-19
Klinisk Patologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Sekretariat 031 - 342 12 02
Obduktionsavd 031 – 342 14 39