Buksköljvätska, cystsköljvätska, excudat (ascites, pericard- och pleuravätska)

16643

Buksköljvätska, cystvätska, excudat, cytologi

Synonymer

Cystvätska, cytologisk diagnostik \ Cellprovtagning \ Cytologi, Buksköljvätska \ Cytologi, Ascites \ Exsudat, cytologisk diagnostik \ Pericardvätska, cytologisk diagnostik

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Celler

Rör el. motsv

Rör med skruvlock 50mL, sterilt graderat 114x28

Provtagning

Patienten bör röra sig före provtagningen - sängliggande patienter bör om möjligt rotera ett par varv i sängen. Det insända provet måste vara representativt för hela den urtappade vätskemängden, dvs. prov får inte insändas enbart från ytskiktet. Provkärl fylls upp till 45 mL av färskt exsudat. Vid blodigt kan några droppar heparin tillsättas. Förslut kärlet ordentligt och skaka provet så att ev. heparin blandar sig.
Observera att provtagningskärl inte får märkas bara på lock eller transporthylsa utan måste märkas direkt på provtagningskärlet.

Transport

Prov kan sändas med vanlig post, intern eller extern. Ofixerade vätskor ska föranmälas och lämnas direkt till labbpersonal senast kl. 14.00.

Remiss

Remissord

Buksköljvätska, cystvätska, excudat, cytologi

Metod

Metodtyp

Buksköljvätska, cystsköljvätska, excudat (ascites, pericard- och pleuravätska)

Ackrediterad

Nej
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-03-07
Klinisk Patologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Sekretariat 031 - 342 12 02
Obduktionsavd 031 – 342 14 39