Cellseparering, autoMACS (automatiserad Magnetisk Cell Sorterare)

15311

Cellseparering, autoMACS (automatiserad Magnetisk Cell Sorterare)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Tjänster

Rör el. motsv

Sterilt rör innehållande odlingsmedium.

Provtagning

1 mL benmärgsaspirat venblod
Rör med odlingsmedium för benmärgsaspirat beställes från laboratoriet tel:031-342 1248. Benmärgsaspiratet sätts sterilt till rör med odlingsmedium. Laboratoriet skall alltid kontaktas (tel.nr. som ovan) innan prov skickas. Prover skall vara laboratoriet tillhanda senast klockan 13 måndag - torsdag. För eventuell akut provtagning vid annan tidpunkt måste kontakt tas med laboratoriet för diskussion ( tel.nr. som ovan).

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas. Skyddas för ljus Sterilt

Transport

Transporteras snarast till Laboratoriet för Klinisk Kemi förpackat i provhylsa och vadderat kuvert Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 2 h

Remiss

Remissord

MACS cellsortering

Metod

Metodtyp

Magnetisk cellseparering

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

MACS cellsortering eller cellseparation är ett snabbt sätt att rena celler för efterföljande analys med exempelvis FISH eller för extraktion av DNA eller RNA. MACS cellseparation kan ske med positiv eller negativ separation. Positiv separation innebär att en särskilt celltyp magnetiskt märks med specifik antikropp kopplad till MACS MicroBeads. Under separering är de magnetiskt märkta cellerna kvar i separationskolonnen, omärkta celler strömma genom. Efter ett tvättsteg, elueras de märkta cellerna från kolonnen. Negativ separation innebär det omvända, att celler med det specifika antigenet inte tas omhand utan istället de celler som inte har antigenet eller antigenen och som passerar rakt igenom separationskolonnen. Specifika MACS MicroBeads finns tillgängliga för selektion av många olika celltyper (exv. för separation av CD34+, CD138+ eller CD19+ celler).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.