Centromer ak

13512

Centromer ak

Synonymer

Anti-centromerer, centromerantikroppar \ Centromerer ak

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör Gelrör / rör utan tillsats

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

Centromer ak

Metod

Metodtyp

Automatisk Multiplex

NPU-Kod

28364

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 vecka

Referensvärden

Ej påvisat

Bakgrund

Utredning av reumatisk systemsjukdom, speciellt vid misstanke om systemisk skleros, MCTD (mixed connective tissue disease), eller dermato-/polymyosit med overlapsyndrom. Centromerantikroppar förekommer främst vid begränsad systemisk skleros och primär biliär kolangit (PBC) men kan ibland ses även vid Sjögrens syndrom och SLE. Antikroppar mot centromerer screenas med en multiplexmetod och verifieras med en indirekt immunofluorescens metod på Hep-2 celler (ANA-screen).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-07-03
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46