CEP10(p11.1-q11) FISH

17556

CEP10(p11.1-q11) FISH

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Celler

Rör el. motsv

 

Provtagning

Snittpreparat från patologlaboratoriet Cytospinpreparat

Hantering

Förvaras i rumstemperatur.

Transport

I preparataskar i rumstemperatur

Remiss

Remissord

CEP10(p11.1-q11)

Metod

Metodtyp

Fluorescense in situ Hybridisering (FISH)

Storhet

Rearrangerat DNA

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

En probe för analys av förekomst av antal kopior av kromosom 10 efterfrågas och ska valideras för kliniskt bruk.
Diffust astrocytom, IDH wild type, histologisk grad II eller III, med EGFR-amplifiering eller kombinerad kromosom 7-förvärv/kromosom 10-förlust eller TERT-promotormutation uppvisar ett aggressivt förlopp, motsvarande gliom av WHO-grad IV. I cIMPACT update 3 rekommenderas att diffusa astrocytom grad II–III utan IDH1/2-mutation efter sekvenseringsanalys undersöks ytterligare för EGFR-amplifiering, förvärv av hela kromosom 7, förlust av kromosom 10 och TERT-promotormutationer för att identifiera diffusa astrocytom, histologisk grad II–III, som med största sannolikt kommer att ha ett malignt kliniskt förlopp motsvarande grad IV.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-11-22
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.