Citrullinantikroppar, Cyklisk Citrinullerad Peptid, anti-CCP, CCP-antikroppar

13497

a-CCP

Synonymer

Citrullinantikroppar, Cyklisk Citrinullerad Peptid, anti-CCP, CCP-antikroppar \ CCP

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör

Provtagning

 
Förväntad analystid från det att prov anlätt laboratoriet är 3 dagar.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

a-CCP

Metod

Metodtyp

Kemiluminiscens

Storhet

Masskoncentration

NPU-Kod

19947

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 2 arbetsdagar

Referensvärden

< 5 Enh/mL

Bakgrund

Reumatoid Artrit (RA) är en av våra vanligaste systemiska autoimmuna sjukdomar. Ca 1% av världens befolkning drabbas av sjukdomen. Diagnosen RA ställs primärt genom kliniska manifestationer. De serologiska tester som använts rutinmässigt är detektion av reumatiod faktor (RF) och antikroppar mot Cyklisk Citrullinerade Peptider (anti-CCP) i serum. RF är en antikropp riktad mot den konstanta delen på immunoglobulin G (IgG). RF antikroppar finns emellertid också i relativt hög utsträckning vid andra autoimmuna sjukdomar och infektioner samt hos några friska individer. Anti-CCP förekommer med hög specificitet (95-99%) vid RA och en hög koncentration av anti-CCP talar starkt för diagnosen RA. Anti-CCP har ett starkt positivt prediktivt värde och anti-CCP antikroppar kan detekteras flera år före debut av kliniska symtom. Förekomst av anti-CCP är också kopplad till en aggressivare sjukdom. Det finns en stark korrelation till genetiska markörer, rökning och förekomst av CCP-ak vid RA.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-07-03
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46