Plasma

17009

Klorid

Synonymer

Cl \ Clorid

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.
Analyseras enbart på SU/Sahlgrenska och SU/Östra.

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Centrifugeras vid 2800g i 7 min Max acceleration samt medelinbromsning (motsvara broms 5 på Hettich Rotana)

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Klorid

Metod

Metodtyp

Jonselektiv elektrod Indirekt mätning

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

NPU01536

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1,5 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <30 d98 - 113
 30 d - <18 år98 - 107

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år100 - 110

Bakgrund

Klorid är den i extracellulärrummet vanligast förekommande negativa jonen. Koncentrationen i plasma/serum styrs av natriumkoncentrationen och av bikarbonatkoncentrationen (syra-basläget) eftersom elektroneutraliteten måste upprätthållas. Vanligen följer kloridkoncentrationen passivt koncentrationen av natrium och därför är kloridjonen beroende av samma volymreglerande mekanismer som natrium. Kloridkoncentrationen varierar omvänt mot bikarbonatnivån. Bestämning av kloridkoncentrationen i serum/plasma kan i enstaka fall vara av värde för bedömning av salt-vattenbalans och syra-basstatus men har i stor utsträckning ersatts av andra analyser.

Förhöjd koncentration i plasma/serum ses vid metabol acidos och vid uttorkning. Sänkta nivåer ses vid metabol alkalos och kompenserad respiratorisk acidos samt vid hypoosmolala tillstånd. Långvariga kräkningstillstånd samt starkt svettning kan ge en negativ kloridbalans som följd.

Med samtidig uppgift om natrium, kalium och bikarbonat kan man beräkna anjongapet som visar om andra anjoner än klorid och bikarbonat finns i ökad koncentration. Som vid laktacidos (laktat), metanolintoxikation (formiat), uremi (fosfat och sulfat), mm.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-03-06
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.