Amnion

16768

Dystrofia myotonika, typ 2 (DM2)

Synonymer

Myoton dystrofi \ DM2 \ Dystrofia myotonika \ CNBP \ CNBP-genen \ ZNF9 \ ZNF9-genen \ Dystrophia myotonica

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Amnion

Rör el. motsv

2 st sterila polypropen-rör ("polypropylen") utan tillsats

Provtagning

10 ml amnionvätska i vardera 2 st sterila polypropen-rör ("polypropylen")
Förvaras i rumstemperatur i väntan på transport. Om provet inte kommer Klinisk Genetik tillhanda inom 24 timmar bör det förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Förvaras ej över 37° C. Inför långhelg, kontakta lab. tel 031-343 41 92.

Hantering

Rumstemperatur Fryses ej

Transport

Rumstemperatur

Remiss

Remissord

Dystrofia myotonika, typ 2 (DM2)

Metod

Metodtyp

Fragmentanalys

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Fosterdiagnostik kan erbjudas efter genetisk vägledning när sjukdomen finns känd i familjen.

Dystrofia myotonika typ 2 (DM2) är en autosomalt dominant nedärvd sjukdom. DM2 orsakas av en expanderad tetranukleotidrepetition, (CCTG)n, inom genen CNBP (tidigare benämnd ZNF9) belägen på kromosom 3q21. Det största antal (CCTG)-repetitioner man hittills har identifierat hos friska personer är 32. Hos personer med DM2 är antalet i genomsnitt 5 000 men kan variera från 76 upp till 11 000. En expanderad repetition är somatiskt instabil, därför syns ofta flera olika storlekar på expansionen hos en och samma individ.

DM2 diagnostiseras genom att antal CCTG-repetitioner hos en individ med misstänkt DM2 uppskattas. Även presymptomatisk testning och fosterdiagnostik förekommer.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-14
För att komma i kontakt med oss, var vänlig se information i remissen tillhörande denna analys under rubriken Remiss längre upp på sidan.