COL1A1-PDGFB t(17;22) FISH

16254

COL1A1-PDGFB t(17;22) FISH

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Celler

Rör el. motsv

 

Provtagning

Snittpreparat från patologlaboratoriet Cytospinpreparat

Hantering

Förvaras i rumstemperatur.

Transport

I preparataskar i rumstemperatur

Remiss

Remissord

COL1A1-PDGFB

Metod

Metodtyp

Fluorescense in situ hybridisering (FISH)

Storhet

Rearrangerat DNA

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Analys av translokation ledande till fusion av generna COL1A1 och PDGFB med Fluorescence in situ Hybridisering (FISH) används i rutinverksamhet som stöd i diagnostiken av dermatofibrosarkoma protuberans och s.k. ”Giant cell fibroblastoma”. Dessa tumörer kan vara svåra att diagnosticera enbart på morfologisk grund och FISH-analys kan därmed bidra med viktig information som används i ett integrerat utlåtande skrivet av patolog.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.