Cerebrospinalvätska/likvor

16683

a-CV 2

Synonymer

CV2, CV-2, anti-CV2, anti-CV-2, a-CV2, a-CV-2, anti neuronala antigen, \ CRMP-5, CRMP5, anti-CRMP-5, anti-CRMP5 a-CRMP-5, a-CRMP5

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Cerebrospinalvätska/likvor

Rör el. motsv

10ml konisk botten, gul kork

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

a-CV 2

Metod

Metodtyp

Immunoblot

Enhet

Negativ / Svagt positiv / Positiv / Starkt positiv

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 vecka

Bakgrund

De mest välbeskrivna kliniska paraneoplastiska syndromen är encefalopati, encefalomyelit, opsoklonus-myoklonus syndrom, subakut cerebellär degeneration, samt sensorisk neuropati. Antikroppar mot neuronala antigen, inklusive CV-2 (CRMP-5) kan uppträda innan klinisk tumörsjukdom manifesterats och bör föranleda tumörutredning. De vanligaste tumörformerna är småcellig lungcancer, ovarialcancer och bröstcancer men fler former finns beskrivna.
Immunoblot metoden baseras på EIA (enzyme immunoassay).
Antikroppar i patientserum får binda till olika neuronala antigen som finns förkoatade i distinkta linjer på ett cellulosamembran. Eventuellt bundna antikroppar visualiseras med hjälp av konjugat och en andra inkubering med enzymsubstrat. Vid positiv reaktion ses ett eller flera blåvioletta band. Med hjälp av en scanner identifieras och evalueras varje antigen på cellulosamembranet och den specifika reaktiviteten bedöms.
Stripsen är kotade med amphiphysin, CV2 (CRMP5), Ma2/Ta (PNMA2), Ri (Anna-2, Nova1), Yo (PCA-1) och Hu (Anna-1), recoverin, SOX1, titin, Zic4, GAD65 och Tr (DNER).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-11-30
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46