Cerebrospinalvätska/likvor

16709

CXCL10/ IP-10

Synonymer

CXCL10, IP-10

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Cerebrospinalvätska/likvor

Rör el. motsv

10ml konisk botten, gul kork

Hantering

Förvaras i kyl innan transport. Om provet inte hinner komma till laboratoriet innan klockan 15 dag innan helgdag måste provet centrifugeras och plasma/serum/likvor avskiljas, frysas in och skickas nästkommande vardag.

Transport

Om provet avses nå laboratoriet samma dag, skall transport helst ske vid kylskåpstemperatur. Om längre transporttid beräknas, bör provet sändas fryst till laboratoriet.

Remiss

Remissord

CXCL10/ IP-10

Metod

Metodtyp

ELISA

Enhet

Pg/mL

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 månad

Referensvärden

Saknas

Bakgrund

CXCL10, ( interferon-gamma-inducerat protein 10; IP-10) är en kemokin som utsöndras av flera celltyper som svar på IFN-y. Dessa innefattar monocyter, endotelceller och fibroblaster. CXCL10 har flera funktioner, såsom kemo-attraktion för monocyter / makrofager, NK-celler och dendritiska celler. Hos T-celler inducerar den shift mot Th1-profil och inducerar T-celladhesion till endotelceller i CNS. Den är förhöjd i blod i samband med flera inflammatoriska sjukdomar samt infektioner.
CXCL10/IP-10 är förhöjt i Csv vid flera inflammatoriska sjukdomar, bland annat ADEM, NMO, MS samt SLE.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-05-04
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46