Cytologi, likvor

8051

Cytologi

Synonymer

cerebrospinalvätska \ Cytologi, likvor \ Likvor

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Cerebrospinalvätska

Rör el. motsv

Polypropen ("polypropylen") 10 mL eller 12 mL

Provtagning

Lumbalpunktion minst 10 mL tappas i ett rör (barn <16 år 3 ml). vid stickblödning kasseras den första ml.>
Cellräkning (Csv-celler) krävs för en korrekt bedömning av cytologin. OBS! Csv-celler ska utföras inom 1 h efter provtagning.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Därefter kan likvor fraktioneras för analys på andra laboratorier..
Provet skickas till Klinisk kemi inom 4 h

Transport

Cytologi ska prepareras inom 4 h efter provtagning. Färdiga preparat lufttorkas snabbt och förvaras i rumstemperatur. Provet får INTE transporteras via rörpost.

Remiss

Remissord

Csv-Celler, bedömn

Metod

Metodtyp

Morfologi

Storhet

Visuell bedömning

NPU-Kod

SWE05174

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Prov och remiss lämnas till klinisk kemi där cellräkning och cytologipreparering utförs. I de fall där frågeställningen är förekomst av maligna celler (leukemi-, lymfom-, primär CNS-tumör eller metastas/meningeal carcinomatos) görs den medicinska bedömningen vid klinisk patologi och svaret på remissen kommer som papperssvar från klinisk patologi. Vid andra frågeställningar (inflammation, infektion, blödning mm) bedöms cytologin endast vid pleocytos (patologisk cellstegring i likvor). Remissvar kommer då via labbest CR eller som papperssvar från klinisk kemi. Om ingen pleocytos föreligger vid dessa frågeställningar (d.v.s. icke maligna frågeställningar) utförs endast cellräkning.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-10-19
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.