Cytologi, Urin (kastad, kateter, utetär, brickerblåsa)

16653

Urin (kastad, kateter, uretär, brickerblås)

Synonymer

Cytologi, Urin (kastad, kateter, utetär, brickerblåsa) \ Urin, cytologisk diagnostik

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

100 ml plastflaska (blåssköljvätska, urin exsudat, buksköljvätska samt cystvätska)

Provtagning

Tag högst 50 ml urin och tillsätt samma mängd 50%-ig etanol. Celler i vätska sjunker till botten. Ett prov får därför inte insändas enbart från ytskiktet av vätskan utan måste vara representativt för hela vätskemängden. Sensitiviteten för tumördiagnosen kan förbättras genom att ett kastat urinprov tas under tre på varandra följande dagar. Proven märks med dag 1, dag 2 och dag 3. Provet ska vara nytagen urin. OBS! Använd ej morgonurin och ej heller prov från samlad dygnsurin, eftersom de innehåller alltför mycket skadade celler.

Fixering

Fixering görs med lika delar provvätska och 50-procentig etanol

Hantering

Provet kan skickas med vanlig post, internpost eller lämnas in direkt till provinlämningen vid Klinisk Patologi senast kl. 16:00

Remiss

Remissord

Urin (kastad, kateter, uretär, brickerblås)

Metod

Metodtyp

Urin (kastad, kateter, uretär, brickerblåsa)

Ackrediterad

Nej
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-11-18
Klinisk Patologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Sekretariat 031 - 342 12 02
Obduktionsavd 031 – 342 14 39