D-dimer

16219

D-dimer

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Na-citrat 0,11 M (9 delar blod och 1 del citrat) fullvolyms vakuumrör som drar 2,7 mL.

Provtagning

Venöst.
Till barnprovtagning kan fullvolyms vakuumrör som drar 1,8 mL användas. För venös provtagning på nyfödda kan 1 mL specialkoagulationsrör användas.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Helblod hållbart 4 h i rumstemperatur. Centrifugeras vid 2000 g i 20 min.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport. Plasma avskiljes och fryses i -20 ºC. Provet skickas fryst till laboratoriet.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett Vid utredning Klinisk kemi 3a Koagulation med anvisningar

Remissord

P-D-dimer (FEU)

Metod

Metodtyp

Immunologisk, turbidimetri

Storhet

Arbiträr substanskoncentration

Enhet

mg/L FEU

NPU-Kod

NPU28289

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 2 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <16 årÅldersberoende

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 16 år - <51 år<0,50
 51 år - <52 år<0,51
 52 år - <53 år<0,52
 53 år - <54 år<0,53
 54 år - <55 år<0,54
 55 år - <56 år<0,55
 56 år - <57 år<0,56
 57 år - <58 år<0,57
 58 år - <59 år<0,58
 59 år - <60 år<0,59
 60 år - <61 år<0,60
 61 år - <62 år<0,61
 62 år - <63 år<0,62
 63 år - <64 år<0,63
 64 år - <65 år<0,64
 65 år - <66 år<0,65
 66 år - <67 år<0,66
 67 år - <68 år<0,67
 68 år - <69 år<0,68
 69 år - <70 år<0,69
 70 år - <71 år<0,70
 71 år - <72 år<0,71
 72 år - <73 år<0,72
 73 år - <74 år<0,73
 74 år - <75 år<0,74
 75 år - <76 år<0,75
 76 år - <77 år<0,76
 77 år - <78 år<0,77
 78 år - <79 år<0,78
 79 år - <80 år<0,79
 80 år - <81 år<0,80
 81 år - <82 år<0,81
 82 år - <83 år<0,82
 83 år - <84 år<0,83
 84 år - <85 år<0,84
 85 år - <86 år<0,85
 86 år - <87 år<0,86
 87 år - <88 år<0,87
 88 år - <89 år<0,88
 89 år - <90 år<0,89
 90 år - <91 år<0,90
 91 år - <92 år<0,91
 92 år - <93 år<0,92
 93 år - <94 år<0,93
 94 år - <95 år<0,94
 95 år - <96 år<0,95
 96 år - <97 år<0,96
 97 år - <98 år<0,97
 >=98 år<0,98
KommentarÅldersberoende beslutsgräns >50 år (för DVT och lungemboli).
Referensintervallsinformation
Angiven beslutsgräns gäller för vuxna. Åldersjusterad beslutsgräns för D-dimer från 50 års ålder (> 50år: 0,01 mg/L FEU x ålder (år), t.ex beslutsgräns vid 81 års ålder blir 0,01 x81<0,81 mg/L FEU).

Bakgrund

När det fibrinolytiska systemet aktiveras bildas plasmin som degraderar fibrinogen och fibrin till en heterogen samling fragment. Det minsta fragmentet kallas D-Dimer (innehåller två D-domäner). Nivån av D-Dimer är normalt mycket låg men ökar i samband med djup ventrombos (DVT) och lungemboli. Ökade D-Dimerer ses också vid inflammatoriska processer, vissa tumörer samt vid DIC (disseminerad intravaskulär koagulation) varför höga nivåer av D-Dimer inte alltid är liktydigt med djup ventrombos eller lungemboli. Från och med 20191017 införd åldersjusterad beslutsgräns för D-dimer från 50 års ålder.
Indikation: För att utesluta venös tromboembolism tillsammans med klinisk bedömning.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-04-08
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.