Dabigatran

16503

Trombinhämmare (Dabigatran)

Synonymer

Pradaxa \ Dabigatran

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Na-citrat 0,11 M (9 delar blod och 1 del citrat) fullvolyms vakuumrör som drar 2,7 mL

Provtagning

Venöst
Analysen kan utföras dygnet runt på 24/7-enheten SU/S, klinisk kemi, Sahlgrenska.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Lämnas till laboratoriet inom 1 h Provet centrifugeras vid 2000 g i 20 min Plasman avskiljes med en marginal till blodkropparna om minst 0,5 cm. Portioneras i minst två portioner i kryorör Fryses i kolsyreis eller -20 °C

Transport

Provet ska centrifugeras innan transport. Transporteras med kolsyreis i frigolitlåda till laboratoriet

Remiss

Remiss

Beställningsetikett alternativt Konsultremiss

Remissord

P-Dabigatran

Metod

Metodtyp

Kromogen metod

Storhet

Masskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU28683

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom samma arbetsdag efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Normalt ej förekommande

Bakgrund

Dabigatran (Pradaxa®) är en potent, kompetitiv och reversibel trombinhämmare var god se FASS för godkänd indikation. Behandlingen ska inte monitoreras med analys av läkemedel, men vid vissa situationer kan mätning av den antikoagulerande effekten vara nödvändig. För att erhålla maxvärde tas prov 2-3 timmar efter Dabigatranintag och för att erhålla dalvärde tas prov precis innan nästkommande Dabigatranintag. Förväntade maxvärden samt dalvärden efter intag var god se FASS. För mer detaljerad information om Dabigatran, se råd från Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas riktlinjer på www.ssth.se.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-10-26
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.