DAT

13541

DAT

Synonymer

Direkt antiglobulintest \ Coombs test

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

1 EDTA-rör 6 mL små barn: 1 EDTA-rör 3 mL

Provtagning

Remiss och rör ska vara ifyllda med patientens personnummer, efternamn och förnamn, provtagningsdatum, diagnos, uppgifter om tidigare transfusioner och graviditet samt ev. operations- eller transfusionsdatum. Vid pågående graviditet ska även aktuell graviditetsvecka, beräknad partus samt eventuell given Rh-profylax anges på remissen. För ytterligare information se ”Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin”. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrift SOSFS 2009:29 "Transfusion av blodkomponenter", t.ex remiss som saknar provtagarens namnunderskrift, undersöks ej.
Provtagningsanvisningar och information transfusionsmedicin

Vid frågor kontakta Transfusionsmedicin SU/Sahlgrenska 031- 3421191, 031-3421748 eller Transfusionsmedicin SU/Östra 031-3434983

Hantering

Provet får inte vara äldre än 5 dygn vid analysens utförande.

Remiss

Remissord

DAT

Metod

Metodtyp

Indirekt agglutination

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Akut: 1 timma efter ankomst till laboratoriet. Besvaras med blodgruppering (utan antikroppsscreening) med akut/preliminärsvar. Telefonsvar lämnas på begäran. Ej akut: Besvaras generellt inom 24 timmar (måndag-fredag). DAT besvaras ihop med antikroppsscreening eller med antikroppsundersökning vid förekomst av serologiska fynd.

Bakgrund

Analysen visar om erytrocytantikroppar och/eller komplement har fästs till erytrocytens yta in vivo.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-09-16
Transfusionsmedicin:
Postadress:
Transfusionsmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vita stråket 13
413 45 Göteborg

Transfusionsmedicinska analyser: telefonnummer Sahlgrenska 031-3421748, telefonnummer Östra 031-3434983

Vävnadstypningslab (t.ex transplantationsutredningar) telefonnummer 031-3421746.