Diagnostisk sammanfattning från benmärgsrond

15955

Diagnostisk sammanfattning från benmärgsrond

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Tjänster

Rör el. motsv

 

Remiss

Remiss

Remissord

Sammanfattning från benmärgsrond

Metod

Metodtyp

Tjänst

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Vid beställning av denna tjänst tas de analyser som utförts på patientens benmärg (och när det är aktuellt även annat material) upp vid multidisciplinär konferens kallad benmärgsrond. Med på ronden finns representanter från i benmärgsdiagnostiken involverade enheter inom klinisk kemi, hematopatologi och genetik samt hematologer, från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Resultaten från diagnostiken sammanfattas som slutlig diagnos samt i fall av akut leukemi information om riskklassificering och möjlighet till analys av measurable residual disease (MRD).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-01-16
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.