DNA-analys från urinsediment, munslemhinna hårrötter och blod (Hårrötter)

17918

DNA-analys från urinsediment, munslemhinna hårrötter och blod (Hårrötter)

Synonymer

DNA från hårrötter

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Hårrötter

Rör el. motsv

Sterilt glasrör

Provtagning

Se Provtagning för analys av DNA från urinsediment, munslemhinna, hårrötter och blod
Analys av DNA för urin, mun, hår och blod.

Hantering

Förvaring fram till transport ska ske i kylskåp.

Transport

Prov kan sändas med vanlig post, intern eller extern.

Remiss

Remiss

PAD-remiss Allmän

Remissord

DNA-analys från urinsediment, munslemhinna hårrötter och blod (Hårrötter)

Metod

Metodtyp

Provtagning för analys av DNA från urinsediment, munslemhinna, hårrötter och blod

Ackrediterad

Nej
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-02-23
Klinisk Patologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Sekretariat 031 - 342 12 02
Obduktionsavd 031 – 342 14 39