DNA från blod

17919

DNA-analys från urinsediment, munslemhinna hårrötter och blod (Blod)

Synonymer

DNA från blod

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

4 ml EDTA-rör

Provtagning

Se Provtagning för analys av DNA från urinsediment, munslemhinna, hårrötter och blod
Analys av DNA för urin, mun, hår och blod.

Hantering

Förvaring fram till transport ska ske i kylskåp.

Transport

Prov kan sändas med vanlig post, intern eller extern.

Remiss

Remiss

PAD-remiss Allmän

Remissord

DNA-analys från urinsediment, munslemhinna hårrötter och blod (Blod)

Metod

Metodtyp

Provtagning för analys av DNA från urinsediment, munslemhinna, hårrötter och blod

Ackrediterad

Nej
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-02-24
Klinisk Patologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Sekretariat 031 - 342 12 02
Obduktionsavd 031 – 342 14 39