EM

15482

Elektronmikroskopisk undersöknng

Synonymer

EM \ Elektronmikroskopi \ Specialprover, histopatologisk diagnostik

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Vävnad

Rör el. motsv

Burk ca 40 ml m tätslutande lock, sterilt

Provtagning

Elektronmikroskopisk undersökning, Vid provtagning är det viktigt att vävnaden kommer i fixeringslösning så fort som möjligt. Vävnadsbitens storlek bör inte överstiga 5 mm.
Vi tillhandahåller fixeringsvätska till prover som skickas till oss. Kontakt EM-laboratoriet: 031-342 36 59

Fixering

Rekommenderad fixering: PG Fixeringsvätska (Paraformaldehyd, Glutaraldehyd) i Millonigbuffert, pH 7,4

Hantering

Provet kan skickas med vanlig post, internpost eller lämnas in direkt till provinlämningen vid Klinisk Patologi senast kl. 16:00

Transport

För transportmedium (under max 24h) kan 4% buffrad Formaldehyd användas. Prov kan sändas med vanlig post, intern eller extern.

Remiss

Remiss

Remissord

Elektronmikroskopisk undersökning

Metod

Metodtyp

Elektronmikroskopi

Ackrediterad

Nej
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-09-29
Klinisk Patologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Sekretariat 031 - 342 12 02
Obduktionsavd 031 – 342 14 39