ENA (SM, RNP) ak

13569

SM, RNP ak

Synonymer

ENA, anti Sm/RNP, Sm/RNPantikroppar \ ENA (SM, RNP) ak

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör / rör utan tillsats

Provtagning

 
Positiva prov verifieras med immunoblot.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

SM, RNP ak

Metod

Metodtyp

Automatisk Multiplex

NPU-Kod

Anti-Sm: 28423, anti-RNP: 12569

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 vecka

Bakgrund

Utredning av reumatisk systemsjukdom, speciellt vid misstanke om SLE, systemisk skleros och MCTD (mixed connective tissue disease). Analys av anti-Sm och anti-RNP ingår vid ANA-screen. Antikroppar screenas med multiplexmetod och positivt utfall verifieras med immunodiffusion.
Anti-Sm (anti-Smith ak) förekommer med hög specificitet hos ca 10-30% av patienterna med SLE i kaukasisk befolkning medan frekvensen är högre hos afro-amerikaner och asiater. Sm är ett nukleärt icke-histonprotein. Detektion av anti-Sm är värdefullt när anti-ds-DNA inte går att mäta vid SLE misstanke. Anti-RNP (anti-ribonukleoprotein ak) förekommer hos nästan alla patienter med MCTD (är ett av diagnoskriterierna) samt hos ca 20-50% av patienter med SLE och är vanligast hos patienter som har lungmanifestationer, myosit och Raynaud-fenomen. Anti-RNP kan även förekomma vid RA, inflammatorisk myositsjukdom samt skerodermi.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-08-17
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46