Enolas (EC 4.2.1.11), neuronspecifikt

15157

Enolas (EC 4.2.1.11), neuronspecifikt

Synonymer

NSE

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt
Blod: 1 h i 20-25 °C. Serum: 2 dagar i 20-25 °C, 5 dygn i 4-8 °C och 3 mån i -20 °C. Rör som förvaras >48 h eller vid -20 °C ska vara avpipitterade. Östra: Vid kortare stopp (<1 dag) skickas prover till sÄs, alternativt nÄl. vid längre stopp kan metoden kalibreras upp på cobaspro på sahlgrenska och prover skickas dit.>

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras vid 2800g i 7 min Max acceleration samt medelinbromsning (motsvara broms 5 på Hettich Rotana) Om serum hälls av i ett annat rör kan det förvaras i kyla i 5 dygn

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 1 h annars centrifugeras provet. Provet förvaras i -20 ºC och transporteras fryst

Remiss

Remiss

Remissord

S-NSE

Metod

Metodtyp

Immunkemi ECL

Storhet

Masskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU19868

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år<16
  - <18 årSaknas

Bakgrund

Serum NSE kan användas dels som markör för vissa neuroendokrina tumörer, dels som markör för hjärnskada. Markören är extremt känslig för hemolys varför resultaten måste tolkas med försiktighet.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-01-10
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.