Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksrestriktioner på hela sjukhuset samt vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 
14235

Erytrocytantikroppsundersökning

Synonymer

Immunisering, erytrocytantikroppsutredning, antikroppsundersökning

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

1 EDTA-rör 6 mL små barn: 1 EDTA-rör 3 mL

Provtagning

Remiss och rör ska vara ifyllda med patientens personnummer, efternamn och förnamn, provtagningsdatum, diagnos, uppgifter om tidigare transfusioner och graviditet samt ev. operations- eller transfusionsdatum. Vid pågående graviditet ska även aktuell graviditetsvecka, beräknad partus samt eventuell given Rh-profylax anges på remissen. För ytterligare information se ”Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin”. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrift SOSFS 2009:29 "Transfusion av blodkomponenter", t.ex remiss som saknar provtagarens namnunderskrift, undersöks ej.
Provtagningsanvisningar och information transfusionsmedicin

Vid frågor kontakta Transfusionsmedicin SU/Sahlgrenska 031-3423653 eller 031-3421749.

Hantering

Provet får inte vara äldre än 5 dygn vid analysens utförande.

Remiss

Remissord

Erytrocytantikroppsundersökning

Metod

Metodtyp

Indirekt agglutination

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Akut: Minst 1 timma. Undersökningen kan ta flera timmar vid multipla antikroppar eller DAT/IAT positiv. Preliminärsvar utlämnas så snart som möjligt om transfusionsbehov föreligger. Ej akut: Besvaras generellt inom 24 timmar (måndag-fredag).

Bakgrund

Erytrocytantikroppsundersökning innebär att man med hjälp av olika utredningar, utförda med flera tekniker, försöker påvisa in vitro om patienten har antikroppar riktade mot erytrocytantigen och att identifiera antikroppen/antikropparna. Syftet med utredningen är att utlämna kompatibla/matchade erytrocytenheter till patienter med irreguljära erytrocytantikroppar för att undvika transfusionsreaktioner.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-09-16
Transfusionsmedicin:
Postadress:
Transfusionsmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vita stråket 13
413 45 Göteborg

Transfusionsmedicinska analyser: telefonnummer Sahlgrenska 031-3421748, telefonnummer Östra 031-3434983

Vävnadstypningslab (t.ex transplantationsutredningar) telefonnummer 031-3421746.

Senast uppdaterad: 2021-09-17 04:03