Erytrocytantikroppsundersökning

14235

Erytrocytantikroppsundersökning

Synonymer

Immunisering, erytrocytantikroppsutredning, antikroppsundersökning

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

1 EDTA-rör 6 mL små barn: 1 EDTA-rör 3 mL

Provtagning

Remiss och rör ska vara ifyllda med patientens personnummer, efternamn och förnamn, provtagningsdatum, diagnos, uppgifter om tidigare transfusioner och graviditet samt ev. operations- eller transfusionsdatum. Vid pågående graviditet ska även aktuell graviditetsvecka, beräknad partus samt eventuell given Rh-profylax anges på remissen. För ytterligare information se ”Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin”. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrift SOSFS 2009:29 "Transfusion av blodkomponenter", t.ex remiss som saknar provtagarens namnunderskrift, undersöks ej.
Provtagningsanvisningar och information transfusionsmedicin

Vid frågor kontakta Transfusionsmedicin SU/Sahlgrenska 031-3423653 eller 031-3421749.

Hantering

Provet får inte vara äldre än 5 dygn vid analysens utförande.

Remiss

Remissord

Erytrocytantikroppsundersökning

Metod

Metodtyp

Indirekt agglutination

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Akut: Minst 1 timma. Undersökningen kan ta flera timmar vid multipla antikroppar eller DAT/IAT positiv. Preliminärsvar utlämnas så snart som möjligt om transfusionsbehov föreligger. Ej akut: Besvaras generellt inom 24 timmar (måndag-fredag).

Bakgrund

Erytrocytantikroppsundersökning innebär att man med hjälp av olika utredningar, utförda med flera tekniker, försöker påvisa in vitro om patienten har antikroppar riktade mot erytrocytantigen och att identifiera antikroppen/antikropparna. Syftet med utredningen är att utlämna kompatibla/matchade erytrocytenheter till patienter med irreguljära erytrocytantikroppar för att undvika transfusionsreaktioner.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-09-16
Transfusionsmedicin:
Postadress:
Transfusionsmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vita stråket 13
413 45 Göteborg

Transfusionsmedicinska analyser: telefonnummer Sahlgrenska 031-3421748, telefonnummer Östra 031-3434983

Vävnadstypningslab (t.ex transplantationsutredningar) telefonnummer 031-3421746.