Cerebrospinalvätska

14201

Erytrocyter

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Cerebrospinalvätska

Rör el. motsv

Polypropen ("polypropylen") 10 mL eller 12 mL

Provtagning

Lumbalpunktion minst 10 mL tappas i ett rör (barn <16 år 3 ml). vid stickblödning kasseras den första ml.>
Csv-Celler ska räknas inom 1 h efter provtagning. Om Csv-Erytocyter > 500x106/L räknas Csv-Leukocyter manuellt med hjälp av ljusmikroskop och räknekammare.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Därefter kan likvor fraktioneras för analys på andra laboratorier.

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 30 min.

Remiss

Remiss

Remiss 7 Klinisk Kemi Neurokemianalyser alternativt Beställningsetikett

Remissord

Csv-Erytrocyter

Metod

Metodtyp

ADVIA 2120i, automatiserad räkning

Storhet

Antalskoncentration

Enhet

106/L

NPU-Kod

01962

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <5
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-09-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.