Blod

15752

ETV6-RUNX1, t(12;21), Blod; Kvantitativ RT-PCR

Synonymer

ETV6-RUNX1, t(12;21) kvantitativ PCR

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

Vakuumrör K2-EDTA K3-EDTA

Provtagning

10 mL venblod blandas väl
Undvik provtagning dag före helg. Vid frågor kontakta Genanalys 031-3427891

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Förvaras kylt. Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet. I rumstemperatur

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 24 h

Remiss

Remissord

ETV6-RUNX1, t(12;21)

Metod

Metodtyp

Kvantitativ RT-PCR

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Analysen mäter förekomst av ETV6-RUNX1 (tidigare benämnd TEL-AML1) fusionstranskript som ses vid B-lymfoblastleukemi (ALL) med translokation t(12;21)(p13;q22). Resultatet anges som en kvot mellan mängd ETV6-RUNX1 fusionstranskript och mängd ABL1 transkript (referensgen) uttryckt i %. Metoden kan används för att påvisa förekomst av ETV6-RUNX1 fusionstranskript samt mäta förändring av ETV6-RUNX1 /ABL1-kvoten över tid hos en och samma patient.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-10-26
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.